TFT

Chakra afbalancering og rensning.

Chakraenergi kan endnu ikke måles, som det er tilfældet med vores meridianbanesystem. Det blev først beskrevet i Verdaerne, som er de ældste religiøse skrifter i Indien. Det var Aryanerne der (ca. 1400 f.kristi) skrev Verdaerne og her refererer ordet chakra til et hjul. Her forklares det som livshjul, lyshjul og centre på rygraden. Det er stadig denne opfattelse vi har af et chakra. Vi beskriver det altså som et energicenter hæftet på rygraden med form som en tragt. Det meste af chakraet ligger 5-10 cm uden for vores krop og kan være åbne, lukkede, små, store, usynlige eller lysende smukke.

Der er 7 hovedchakraer, som hedder Rodchakra, Harachakra, Solar Plexus chakra, Hjertechakra, Halschakra, Pinealchakra og kronechakra. Hvert chakra er beskrevet med sin egen farve, følelse og energi.

Chakra healing rensning

Vores meridianbanesystem og chakraer hænger faktisk sammen. Der kan opstå blokeringer i begge systemer og de kan blokere for hinanden. Er et eller flere af vore chakra blokeret eller ude af balance, kan det altså være svært at behandle på meridianbanesystemet, eller sågar kognitivt.

Chakra kan mærkes, påvirkes og heales.

Man kan heale på chakraerne, skabe nyt flow, fylde dem med lys eller afbalancere på mange forskellige måder.

Den mest almindelige måde at mærke sit chakra-system på at ved forelskelse. Når to mennesker mødes og forelsker sig opstår der forbindelser mellem deres chakra. Jo dybere dette forhold er jo flere og stærkere forbindelser skabes der. Når forholdet afsluttes rives disse forbindelser over, hvilket kan forårsage stor smerte. Som alle ved kan det tage tid at genskabe forbindelsen til selvet.

I tankefeltterapien benytter vi muskeltest, som er kendt fra kinesiologi. På den måde kan vi spørge ind til hvad kroppen har behov for og det er tydeligt for klienten undervejs når kroppen svarer.

Vi kan således afbalancere hvert enkelt energicenter og skabe fornyet flow. Alle følelser kan være gemt i et chakra og skabe forstyrrelser, blokeringer og forlænge den naturlige healingsproces. Ofte kommer det til udtryk ved at vi reagerer uhensigtsmæssigt eller handler på baggrund af gamle mønstre.

En chakragenopretning og rensning giver flow og er fundamentalt i al energiarbejde.

Du finder en mere dybdegående forklaring på kroppens energicentre her.